Η Γ. Κούτρικα αρχισυντάκτρια στο VLDB Journal

30-05-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Η Γεωργία Κούτρικα, Διευθύντρια Έρευνας στο  ΕΚ "Αθηνά" εκλέχτηκε Αρχισυντάκτρια στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό VLDB Journal.
 
To περιοδικό αυτό εκδίδεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Very Large Data Base Endowment Inc. (VLDB Endowment) και περιέχει επιστημονικές συνεισφορές που εξετάζουν τις αρχιτεκτονικές υπολογιστικών συστημάτων, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στα υπολογιστικά συστήματα και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών βάσεων δεδομένων. Χάρη στην πολυπληθή συντακτική επιτροπή με διεθνώς καταξιωμένους ερευνητές και την εκτενή διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθείται επιτυγχάνονται η υψηλή ποιότητα και η έγκυρη ενημέρωση.     
    
Η Γεωργία Κούτρικα είναι Διευθύντρια Έρευνας στο  στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του ΕΚ “Αθηνά”. Έχει πολυετή εμπειρία στην έρευνα και ανάπτυξη στα HP Labs, IBM Research Almaden, και Stanford University. Η έρευνά της εστιάζει σε διαδραστικά και ευφυή συστήματα εξερεύνησης δεδομένων, καθώς και σε ευφυή συστήματα διαχείρισης δεδομένων, και συνδυάζει προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, βαθιάς μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Η δουλειά της έχει ενσωματωθεί σε εμπορικά προϊόντα, έχει δημοσιευθεί σε 14 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 26 αιτήσεις διπλώματος ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ και παγκοσμίως, και σε πάνω από 100 άρθρα σε κορυφαία συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.