Εναρκτήρια συνάντηση για το έργο Pros Eleusis

14-09-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Με στόχο την ενδυνάμωση της εγχώριας επιχειρηματικότητας στον τομέα του τουρισμού και του πολιτισμού ξεκίνησε το νέο έργο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά 'Pros-Eleusis' (Personilised ROuteS in Eleusis). To έργο -του οποίου η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου- θα υιοθετήσει μία καινοτόμα προσέγγιση στην δημιουργία της τουριστικής εμπειρίας, αυτής του οικομουσείου, για να προσφέρει εξατομικευμένες δυναμικές περιηγήσεις στον τόπο φιλοξενίας με τη βοήθεια τεχνολογικών εργαλείων.
 
Η πιλοτική χρήση και εφαρμογή των υπηρεσιών που αναπτύσει το Pros-Eleusis προβλέπεται να ξεκινήσει στην πόλη της Ελευσίνας, η οποία έχει επιλεγεί ως «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» για το 2021. Εκτός απο το ΕΚ "Αθηνά", εταίροι στο έργο είναι η  CITE (Communication and Technology Experts) αλλα και η Mentor in Greece. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.