Το ΙΝΒΙΣ πανευρωπαϊκό κέντρο αναφοράς για τις τεχνολογίες 6G

12-04-2023
ΙΝΒΙΣ

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) του ΕΚ "Αθηνά" εξελίσσεται σε πανευρωπαϊκό κέντρα αναφοράς και οδηγεί την δυναμική είσοδο της Ελλάδας στην ανάπτυξη των τεχνολογιών ασύρματων επικοινωνιών 6ης γενιάς (6G), με τη συμμετοχή σε 4 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή των δικτύων 6ης γενιάς, συνολικού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (6G-BRICKS, ADROIT-6G, AC3, FIDAL), με ρόλο συντονιστή σε τρία απο αυτά.
Όραμα του ΙΝΒΙΣ αποτελεί η ανάπτυξη νέων υποδομών έρευνας στις τεχνολογίες 6G και υπολογιστικού νέφους (cloud computing) ώστε να ενισχύσει τον ρόλο του στον τομέα των βιομηχανικών συστημάτων και να συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς σε θέματα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0). 
 
Το έργο 6G-BRICKS στοχεύει στη δημιουργία της πρώτης πολυδιάστατης πειραματικής πλατφόρμας τεχνολογίας 6G. Το εταιρικό σχήμα (17 εταίροι) αποτελείται από ειδικούς σε πρωτοποριακές τεχνολογίες 6G, όπως η δικτύωση χωρίς κυψέλες, κατανεμημένη επεξεργασία και αναδιαμορφώσιμες ευφυείς επιφάνειες (Reconfigurable Intelligent Surfaces) (RIS), υιοθετώντας τις αρχές της εξηγήσιμης τεχνητής νοημοσύνης (ΧAI), αρθρωτής κατασκευής (modularity) και λογισμικοποίησης (softwarization). Το 6G-BRICKS θα σχεδιάσει και θα δομήσει τις διαφορετικές βαθμίδες αρχιτεκτονικής, θα παρέχει αυτόνομους κόμβους δοκιμών (testbed nodes) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε υποδομές πειραματικών δοκιμών. Τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν σε συγκριμένες εφαρμογές : στην ολογραφική επικοινωνία, το ψηφιακό σύμπαν (metaverse) και τα ψηφιακά δίδυμα (digital twinning), αποδεικνύοντας στην πράξη τα οφέλη των πρωτοποριακών τεχνολογιών και αρχιτεκτονικών 6ης γενιάς.
 
Στο ADROIT-6G, η ερευνητική ομάδα του ΙΝΒΙΣ θα ερευνήσει και προτείνει ανατρεπτικές καινοτομίες στην αρχιτεκτονική των αναδυόμενων δικτύων κινητής τηλεφωνίας 6G, που εκτιμάται ότι θα επιφέρουν θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού, υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας. Στόχος είναι να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια νέα αρχιτεκτονική συστήματος 6G που θα ενσωματώνει ένα κατανεμημένο πλαίσιο τεχνητής νοημοσύνης για συνδυασμένη επικοινωνία, υπολογισμό και έλεγχο και θα ενδυναμώνει τη σύγκλιση δικτύων και συστημάτων πληροφορικής για να επιτρέψει νέες μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες.
 
Στο πλαίσιο του έργου AC3 η ερευνητική ομάδα του ΙΝΒΙΣ στοχεύει να επινοήσει και προτείνει ένα καινοτόμο πλαίσιο διαχείρισης υπολογισμών Cloud Edge Computing Continuum (CECC) που θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) και τη Μηχανική Μάθηση (ΜΜ) για τη διαχείριση του κύκλου ζωής των εφαρμογών καθώς και την υποστήριξη πόρων πληροφορικής και δικτύωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα λειτουργεί ως ένα ευφυές  σύστημα πάνω από μια ομοσπονδιακή υποδομή αποτελούμενη από τεχνολογίες Cloud, Edge, far edge και ταυτόχρονα θα συλλέγει και επεξεργάζεται μεγάλου όγκου δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές δεδομένων και από διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς. Το AC3 εκτιμάται ότι θα υπερβεί κατά πολύ το υπάρχον SoA διασφαλίζοντας την επεξήγηση των χρησιμοποιούμενων μοντέλων Μηχανικής Μάθησης, γεγονός που θα αυξήσει την εμπιστοσύνη στα αποτελέσματα AI/ML και θα βελτιώσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της υποδομής CECC.
 
Στόχος του τέταρτου έργου, FIDAL, είναι η αύξηση των δυνατοτήτων, επιτρέποντας στους φορείς κάθετης βιομηχανίας να πραγματοποιούν προηγμένη τεχνολογική και επιχειρηματική επαλήθευση σε μεγάλης κλίμακας δοκιμές πεδίου, εξαιρετικά καινοτόμων και προηγμένων εφαρμογών, που εκμεταλλεύονται και υπερβαίνουν τις τεχνολογίες 5G. Το έργο FIDAL θα επικυρώσει τις τεχνολογίες Beyond 5G σε περιβάλλον χρήστη για να μεγιστοποιήσει την περαιτέρω χρήση τους, προετοιμάζοντας έτσι, το έδαφος για την εισαγωγή των τεχνολογιών 6G.
 
Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο που δημοσιεύθηκε στη σελίδα Σύμβουλος Online.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30