Η Έλλη Παπαδοπούλου μιλά για την πρόκληση των ανοικτών δεδομένων μέσα απο τα μάτια των νέων ερευνητών

27-06-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Σε συνέντευξη που εμφανίζεται στη διαδικτυακή έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μια νέα ερευνήτρια του "Αθηνά", η Έλλη Παπαδοπούλου, εκπροσωπώντας τη νέα γενιά ερευνητών στην Ευρώπη, περιγράφει την εμπειρία της στον κόσμο της ανοικτής επιστήμης, την υποστήριξη που έλαβε από το Researh Data Alliance (RDA Europe), μιλά για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νέοι ερευνητές αλλά και τις προσκλήσεις που θέτει το μοντέλο της ανοικτότητας για το μέλλον.
 
Η Έλλη, που βρίσκεται στην αρχή της ερευνητικής της καριέρας, αναδεικνύει την υποστήριξη που προσφέρει το δίκτυο RDA Europe στους νέους ερευνητές που δουλεύουν με δεδομένα και υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν οι πρακτικές διαμοιρασμού και επαναχρησιμοποιήσης ανοικτών δεδομένων στην καθημερινή εργασία των ερευνητών.
 
Το RDA έχει στόχο να χτίσει τόσο τις κοινωνικές όσο και τις τεχνικές γέφυρες που διευκολύνουν τον ανοικτό διαμοιρασμό δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και θα προωθήσουν την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την Ανοικτή Επιστήμη. Σε αυτή την κατεύθυνση, ενθαρρύνει τη συμμετοχή  φοιτητών, νέων επαγγελματιών και ερευνητών στο παγκόσμιο διάλογο καθώς η φρέσκια οπτική τους συνεισφέρει ιδέες, εναλλακτικές προσεγγίσεις και εμπλουτίζει τη συζήτηση. 
 
Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης είναι διαθέσιμο εδώ