Ίδρυση Ινστιτούτου Ρομποτικής στο ΕΚ “Αθηνά”

07-03-2023
ΕΚ "Αθηνά"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ίδρυση Ινστιτούτου Ρομποτικής στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” 
 
Το ΕΚ “Αθηνά” με χαρά ανακοινώνει την ίδρυση του Ινστιτούτου Ρομποτικής, του τέταρτου Ινστιτούτου του. Κύριος στόχος του νεοσύστατου Ινστιτούτου Ρομποτικής του ΕΚ "Αθηνά" είναι η προαγωγή της επιστήμης και τεχνολογίας της ρομποτικής στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μέσα από συντονισμένες δράσεις και στενή συνεργασία με το ελληνικό οικοσύστημα ρομποτικής. Τέτοιες ενέργειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ίδρυση Makerspaces και δράσεις επιστημονικής και τεχνολογικής Αριστείας στη Ρομποτική σε συνεργασία με AEI, Ερευνητικά Κέντρα, επιχειρήσεις και βιομηχανία. 
 
Το ΕΚ “Αθηνά”, αξιοποιώντας την επιτυχημένη πορεία και τεχνογνωσία της Μονάδας Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης που λειτουργούσε στο ΕΚ “Αθηνά” από το 2009 με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθ. Πέτρο Μαραγκό, θα συνεισφέρει αποτελεσματικά ώστε το νέο Ινστιτούτο να γίνει ένας πολύτιμος κόμβος έρευνας στη ρομποτική και τα αυτόνομα συστήματα με απτά οφέλη και εφαρμογές για την κοινωνία, την επιστήμη και την οικονομία, με ιδιαίτερη στόχευση σε κάθετους τομείς, όπως της υγείας, της ασφάλειας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, της αγροδιατροφής κ.λπ. 
 
Οι δράσεις του Ινστιτούτου, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά και τις διεθνείς εξελίξεις, θα αναπτυχθούν γύρω από τρεις κατευθύνσεις: 
  • Ρομποτική για Ασφάλεια και Διάσωση: Η κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες αυτόνομων συστημάτων εφοδιασμένων με προηγμένα συστήματα αισθητήρων και με χρήση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης: Εναέρια και Επίγεια Ρομποτικά Συστήματα, Θαλάσσια και Υποθαλάσσια Ρομποτικά Συστήματα, και Μη-επανδρωμένα Συστήματα Αεροχημάτων (Drones). 
  • Ρομποτική Εξωτερικού Πεδίου: Η Ρομποτική Εξωτερικού Πεδίου προβλέπεται να γίνει σύντομα πανταχού παρούσα και απαραίτητη για εργασίες που θεωρούνται βαρετές, ή ανθυγιεινές, ή επικίνδυνες για ανθρώπους. Το Ινστιτούτο θα ασχολείται με Ε&Α ευφυών ρομποτικών συστημάτων για τις ακόλουθες περιοχές: Γεωργία, Ναυτιλία, Εφοδιαστική (Logistics), Μεταφορές, και Κατασκευαστική Βιομηχανία. 
  • Ρομποτική Υγείας και Κοινωνική Ρομποτική: Στο πεδίο αυτό το Ινστιτούτο Ρομποτικής στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογιών και ευφυών ρομποτικών συστημάτων: Χειρουργική και Επεμβατική Ρομποτική, Κινησιακά και Γνωσιακά Υποστηρικτική Ρομποτική, Κοινωνικά Υποστηρικτική Ρομποτική για την ενίσχυση των επικοινωνιακών και μαθησιακών δεξιοτήτων σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, Ρομποτικοί Οδηγοί επισκεπτών σε μουσεία και αεροδρόμια κ.λπ.
Το Ινστιτούτο Ρομποτικής θα ιδρύσει χώρο μηχανοτρονικής υλοποίησης ρομποτικών πρωτοτύπων (Makerspace), ενώ σε επόμενη φάση θα αναλάβει το συντονισμό της ίδρυσης και διαχείρισης δορυφορικών Makerspaces σε επιλεγμένα σημεία της επικράτειας. Σημαντικός όμως θα είναι και ο ρόλος του Ινστιτούτου και στην εκπαίδευση μέσω της συμμετοχής του σε προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τη Ρομποτική, αλλά και σε βραχείας διάρκειας μαθήματα απευθυνόμενα προς ερευνητές και τη βιομηχανία.
 
Τέλος, στους στόχους του Ινστιτούτου περιλαμβάνεται η οργάνωση του ελληνικού ρομποτικού οικοσυστήματος (ακαδημαϊκοί - ερευνητές - βιομηχανία), η διασύνδεσή του με το αντίστοιχο της διασποράς και η δημιουργία κέντρου βάρους στη ΝΑ Ευρώπη.
 
O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας δήλωσε: 
Το νέο Ινστιτούτο Ρομποτικής του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” προορίζεται για την ενίσχυση, υποστήριξη και την ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και εξωστρέφεια της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας. Το Ινστιτούτο Ρομποτικής στοχεύει στην οργάνωση του ελληνικού ρομποτικού οικοσυστήματος, με την συνεργασία ερευνητών και ακαδημαϊκών, αλλά και μέσω της διασύνδεσής του με το αντίστοιχο της διασποράς, δημιουργώντας ένα κέντρο για την έρευνα και την καινοτομία στην Ρομποτική στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης”.

O Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του ΕΚ “Αθηνά”, Καθηγητής Γιάννης Εμίρης δήλωσε σχετικά:
 “Με αίσθημα ευθύνης και μεγάλης ικανοποίησης ανακοινώνω την ίδρυση του Ινστιτούτου Ρομποτικής στο ΕΚ «Αθηνά». Θερμά συγχαρητήρια στην ιδρυτική ομάδα του Πέτρου Μαραγκού, Κώστα Κυριακόπουλου και Ευάγγελου Παπαδόπουλου, καθώς και σε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια! Αξίζει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στον Υφυπουργό Χρίστο Δήμα, αλλά και στον Πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ, Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα για την υποστήριξή τους. Είναι ένα σπουδαίο άλμα για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα της χώρας καθώς και για τους συναδέλφους της διασποράς. Και βέβαια πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για το ”Αθηνά”, όπου το 4ο Ινστιτούτο μας ανοίγει μια σελίδα ερευνητικής αριστείας, τεχνολογικής καινοτομίας και συνεργασιών με τα υπάρχοντα Ινστιτούτα και Μονάδες του Κέντρου”.

Ο Πέτρος Μαραγκός, Kαθηγητής ΕΜΠ και εμπνευστής του Ινστιτούτου, τόνισε:
 “Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Θερμές Ευχαριστίες σε όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στην προσπάθεια ίδρυσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ρομποτικής καθώς και στον Υφυπουργό κ. Χρίστο Δήμα και στον Πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ Καθ. Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα για τη συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξή τους, και στον Πρόεδρο του ΕΚ “Αθηνά” Καθ. Ιωάννη Εμίρη για την βοήθεια και υποστήριξη του σε όλη αυτήν την προσπάθεια. Η οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Ρομποτικής θα ξεκινήσει άμεσα για επίτευξη των υψηλών του στόχων που ευελπιστούμε ότι θα προωθήσουν θετικά την τεχνολογία, οικονομία, ασφάλεια και ευημερία της χώρας μας”.

Ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου, δήλωσε: “Πολλές ευχαριστίες αφενός στον πρόεδρο του ΕΣΕΤΕΚ Καθ. Σπύρο Αρταβάνη-Τσάκωνα και στο ΕΣΕΤΕΚ για την ενθουσιώδη υποστήριξη, και αφετέρου στον Υφυπουργό κ. Χρίστο Δήμα και στο υπουργείο για τη συνεχή και ένθερμη προώθηση της δημιουργίας του Ινστιτούτου. Χωρίς αυτούς (και τον καταλύτη του HIAS), η ίδρυση του Ινστιτούτου δεν θα είχε προχωρήσει. Βέβαια, τώρα έρχονται και οι ευθύνες, είμαστε όμως έτοιμοι γι’ αυτές!”

Ο Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου ανέφερε ότι: “Tο Ινστιτούτο αποτελεί μακροχρόνιο όνειρο και συνέχεια μιας προσπάθειας που αρχικά στηρίχθηκε από το Hellenic Institute of Advance Studies και το ΕΣΕΤΕΚ και στη συνέχεια μπήκε σε τροχιά υλοποίησης με τη θετική ανταπόκριση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το αμέριστο ενδιαφέρον του Υφυπουργού κ. Χ. Δήμα. Αυτή η αρμονική συγκέντρωση δυνάμεων από διάφορα ακαδημαϊκά στελέχη Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων έχει σκοπό τη συστηματική θεραπεία της Ρομποτικής ως εξελισσόμενο πεδίο υψίστης οικονομικής, κοινωνικής και εθνικής σημασίας προσβλέποντας σε αποτελέσματα: (α) στην οικονομική ανάπτυξη, (β) στην κατάρτιση στελεχών, (γ) στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και (δ) στη διάχυση τεχνογνωσίας προς την ευρύτερη κοινωνία.”

Σημειώνεται ότι το Ινστιτούτο Ρομποτικής αρχικά θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο του οποίου έχει εξασφαλιστεί ένα κονδύλι 3,6 εκατ. ευρώ, ενώ αργότερα η βασική χρηματοδότηση θα προέλθει από ανταγωνιστικά, εθνικά και Ευρωπαϊκά έργα, καθώς και από κοινοπραξίες με τον ιδιωτικό τομέα.
 
Το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” ιδρύθηκε το 2003 και διαθέτει υποδομές σε Αθήνα, Πάτρα και Ξάνθη. Είναι το μοναδικό Ερευνητικό Κέντρο στην Ελλάδα με αποκλειστικό προσανατολισμό τις Ψηφιακές Επιστήμες και Τεχνολογίες. Αποτελείται από τρία Ινστιτούτα με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη Γλώσσα και την Επεξεργασία του Λόγου, τα Βιομηχανικά Συστήματα και τα Πληροφοριακά Συστήματα αντιστοίχως, και από οκτώ μονάδες με αντικείμενο τους Τεχνολογικούς Συνεργατικούς Σχηματισμούς, τα Διαστημικά Προγράμματα, τη Ρομποτική, τις Περιβαλλοντικές και Δικτυακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, τη Φαρμακοπληροφορική, την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Επιστήμη των Δεδομένων και τους Αλγορίθμους και τέλος τη Γυναικεία Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30