Ολοκληρώθηκε το δεύτερο έτος υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου CPSoSAware

Ευφυή και ασφαλή συστήματα για διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα από το ΕΚ "Αθηνά"/ Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων

09-05-2022
ΙΝΒΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «CPSoSAwareCross-layer model-based distributed framework for multi-objective design of Reconfigurable systems for connected and mobile CPSs», πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 7η Γενική Συνέλευση του έργου. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται στο έργο και έγινε εκτενής ανάλυση των σεναρίων ενσωμάτωσης και επιβεβαίωσης των τεχνολογικών λύσεων σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες του έργου.

Tο έργο CPSoSAware υλοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020 με συντονιστή εταίρο το EK "Αθηνά" / Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Ερευνητή Δρ. Άρη Λάλο, ενώ συμμετέχουν ακόμα 12 εταίροι (τρεις βιομηχανίες, τρεις ΜμΕ, δύο ερευνητικά ινστιτούτα και κέντρα καινοτομίας και τέσσερα Πανεπιστήμια) από συνολικά 9 Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στόχος του έργου είναι η παροχή εργαλείων για τον σχεδιασμό αποδοτικών, ευφυών και επαναδιοαμορφώσιμων διασυνδεδεμένων κυβερνοφυσικών συστημάτων, όπου με αυτόματο ή ημιαυτόματο τρόπο είναι ικανά να βελτιώσουν την ασφαλή χρήση αυτόνομων οχημάτων και την ασφαλή αλληλεπίδραση χειριστών με μηχανές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. 

Στα πλαίσια του έργου CPSoSAware:
  1. Αναπτύσσονται μοντέλα και εργαλεία λογισμικού απαραίτητα για  την υλοποίηση  ενός κυβερνοφυσικού συστήματος συστημάτων με ολιστικό και αφηρημένο τρόπο.
  2. Παρέχονται εργαλεία κατανομής των υπολογιστικών πόρων στα τελικά κυβερνοφυσικά συστήματα, καθορίζοντας και δημιουργώντας αυτόνομα τη μεθοδολογία που οι κυβερνο-φυσικές διαδικασίες θα χειριστούν σε διαφορετικά τμήματα υλικού (πυρήνες επεξεργαστών, GPU, FPGA) και λογισμικού (στοίβα λογισμικού)
  3. Αναπτύσσονται καινοτόμες συνεργατικές, κατανεμημένες και χαμηλού υπολογιστικού κόστους τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης για την ανάλυση σκηνής και την ταυτόχρονη χαρτογράφηση, εκτίμηση θέσης ρομποτικών συστημάτων και την διαχείριση συμβάντων κυβερνοασφάλειας/ ιδιωτικότητα
  4. Σχεδιάζονται και αναπτύσσονται οπτικές διεπαφές αυξημένης εμβύθισης που υποστηρίζουν τη διαδραστική απεικόνιση, τη διαδραστική μάθηση και το συνεργατικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο με μηχανές σε βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Διαβάστε εδώ το δελτίο τύπου.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30