Το Ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας οδηγός στην πορεία προς την ανάκαμψη της χώρας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση «Καινοτομία και τεχνολογία για μια πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη» τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020

13-11-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για τη Μεταβάση στην Αειφορία (EIT Climate-KIC Hub GreeceSDSN Greece και ReSEES AUEB) διοργάνωσε με επιτυχία τη διαδικτυακή εκδήλωση «Καινοτομία και τεχνολογία για μια πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη» τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, υπό την αιγίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Martin Kern, Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και την εκπροσώπηση όλων των Ελληνικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (KIC). Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας.
 
Ο στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανταλλαγή απόψεων ανάμεσα στα οκτώ Ελληνικά KIC και η έναρξη της συνεργασίας τους με τη φιλοδοξία επιτάχυνσης της καινοτομίας προς την αειφόρο μετάβαση της χώρας, την από κοινού εφαρμογή της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και προς την προετοιμασία για τη βιώσιμη ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19. Στην εκδήλωση μίλησαν εκπρόσωποι των Ελληνικών Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας, επιχειρήσεων, χρηματοδοτικών φορέων, ερευνητικών φορέων και οργανισμών, και επιτεύχθηκε συναίνεση ως προς την ανάγκη ανάπτυξης ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και του ΕΙΤ για την υποστηριξη της αειφόρου ανάκαμψης της χώρας.
 
Ο Martin Kern, Διευθυντής του EIT, κατά την ομιλία του ανέδειξε την χρονική περίοδο της πανδημίας που διανύουμε ως την καταλληλότερη στιγμή συζήτησης για τον ρόλο τον οποίο η κοινότητα του EIT μπορεί να επιτελέσει στον δρόμο προς την ανάκαμψη της Ευρώπης. Απηύθυνε κάλεσμα σε επιχειρηματίες και φορείς καινοτομίας να «ενώσουν τα χέρια» τους για ένα ψηφιακό και πράσινο μέλλον δηλώνοντας ότι το οικοσύστημα του EIT διαθέτει το κατάλληλο όχημα προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κ. Κern τόνισε, επίσης, τον αντίκτυπο των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας σε όλη την Ευρώπη, ο οποίος επιτυγχάνεται με τη μετατροπή ιδεών σε επιχειρήσεις, προϊόντα και θέσεις εργασίας.
 
Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε την ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία Κοινοτήτων όπως του ΕΙΤ για την ανάπτυξη της χώρας και τη δυναμική παρουσία της στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, καθώς και την ανάγκη ισχυρών δικτύων διάχυσης και ανταλλαγής γνώσης για την ύπαρξη ισχυρών συστημάτων καινοτομίας, μεταξύ των οποίων και η πράσινη καινοτομία η οποία και υπηρετεί την πράσινη ανάπτυξη. Ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Χρίστος Δήμας τόνισε την ανάγκη επιστημονικά τεκμηριωμένων λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με την έρευνα και την καινοτομία να έχουν κεντρικό ρόλο για τη επίτευξη των σχετικών στόχων σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Καθηγήτρια κ. Φοίβη Κουντούρη, Διευθύντρια του EIT Climate-KIC Hub Greece, «Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τρεις προκλήσεις: την πανδημία, την οικονομική κρίση, και την κλιματική κρίση. Βασικός αναπτυξιακός στόχος για την ανάκαμψη της χώρας πρέπει να ειναι η συστημική αύξηση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας, και η πιο στενή διασύνδεση της παραγωγής με την τεχνολογια και την καινοτομία. Αναπτύσσοντας τη συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας του ΕΙΤ και του οικοσυστήματος καινοτομίας της Ελλάδας, μπορούμε να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιχειρηματιών και καινοτόμων στην Ελλάδα, να ενθαρρύνουμε την αμοιβαία μεταφορά γνώσεων, συμβουλών και βέλτιστων πρακτικών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας, να προωθούμε την επιχειρηματικότητα και τις ψηφιακές δεξιότητες, να διερευνούμε για τις κατάλληλες συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων της Κοινότητας του ΕΙΤ και των εθνικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών. Μεσω των νεων δράσεων του ΕΙΤ, μπορούμε να υποστηρίξουμε την αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων (25.2 δις) του Next Generation EU για την πράσινη, ψηφιακή και δίκαιη ανάκαμψη της χώρας»
 
Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) αποτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της συνεργασίας των επιχειρήσεων, της εκπαιδευτικής κοινότητας  και του ερευνητικού χώρου με στόχο την εξεύρεση λύσεων σε πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, μέσα από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομία (Knowledge and Innovation Communities, KICs). Το ΕΙΤ ιδρύθηκε πριν από 10 χρόνια, και αποτελεί το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας στην Ευρώπη, με 2.000 εταίρους και 60 κόμβους διεθνώς. Μέχρι σήμερα, το ΕΙΤ έχει υποστηρίξει πάνω από 3.200 επιχειρήσεις, έχει δημιουργήσει πάνω από 1170 προϊόντα και υπηρεσίες και τουλάχιστον 13.000 θέσεις εργασίας, και έχει προσελκύσει 3.3 δις εξωτερικών επενδύσεων. Η παρουσία του Διευθυντή του ΕΙΤ στην εκδήλωση αυτή είναι ενδεικτική του ισχυρού ενδιαφέροντος του Ευρωπαϊκού αυτού οργανισμού για τις εξελίξεις στη χώρα μας.
 
Για περισσότερες πληροφορίες για τις οκτώ Ελληνικές Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (ΕΙΤ KICs) που συμμετείχαν στην εκδήλωση, επισκεφθείτε τους συνδέσμους που ακολουθούν: EIT Climate-KIC Hub Ελλάδος, EIT Digital Hub Ελλάδος, EIT Food Hub Ελλάδος, EIT Health Hub Ελλάδος, EIT InnoEnergy Hub Ελλάδος, EIT Manufacturing Hub Ελλάδος, EIT Raw Materials Hub – Περιφερειακό Κέντρο Ελλάδας και EIT Urban Mobility Hub Ελλάδος.
 
Η εκδήλωση, που εντάσσεται στους εορτασμούς μνήμης για τον Άγγελο Γουλανδρή, ιδρυτή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, μεταδόθηκε ζωντανά στο διαδίκτυο και το υλικό είναι διαθέσιμο στο YouTube.
 
Δείτε το πλήρες βίντεο της εκδήλωσης: