Εκπαιδευτικό σεμινάριο για ανάπτυξη επιχειρηματικής ιδέας από το ΚΕΜΕΛ

27-10-2023
ΕΚ "Αθηνά"

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή δράση του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στους χώρους του Αθηνά, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο φορέων, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση και προβολή εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού χαρακτήρα.
Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε με εισηγητές μέλη του ΚΕΜΕΛ παρουσιάστηκαν εργαλεία και δεξιότητες αναγκαίες για την ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής ιδέας και την εξέλιξή της σε επιτυχημένη επιχείρηση. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 5 ομάδες από το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με σκοπό να εκπαιδευτούν στο πώς να μεταφέρουν τις ερευνητικές τους ιδέες στην αγορά. Ουσιαστικό κομμάτι της συνεργασίας αποτελεί η αντιστοίχισή τους με μέντορες του ΚΕΜΕΛ οι οποίοι για 6 μήνες θα προσφέρουν υπηρεσίες καθοδήγησης για την ωρίμανση των ερευνητικών τους ιδεών και για τη διαμόρφωση ενός επιχειρηματικού πλάνου.
Προηγήθηκε παρουσίαση των δύο φορέων και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι εξελίξεις στον τομέα του Marketing & Agile Methodology, καθώς και τρόποι χρήσης του Business Model Canvas. 
Πηγή χρηματοδότησης: Υποέργο 4 της Πράξης "Δίκτυο Ενδυνάμωσης Μεταφοράς Τεχνολογίας" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5155000