Εκλογές για εκπροσώπους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚ "Αθηνά"

Υποβολή υποψηφιότητας για το ΔΣ και την εφορευτική επιτροπή μέχρι τις 21 Μαρτίου

15-03-2022
ΕΚ "Αθηνά"

Λαμβάνοντας υπόψη την από 24-02-2022 απόφαση της 321ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας εκλογών με μυστική ψηφοφορία για εκλογή εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου του τακτικού Ειδικού Επιστημονικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού, συνδεδεμένων δυνάμει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με πλήρη δικαιώματα, σε εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν υποψηφιότητες για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και για τις θέσεις εκπροσώπων στο ΔΣ του ΕΚ «Αθηνά». Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΕΕ δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι στις εκλογές.
 
Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όλοι όσοι μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών συνδέονται με το ΕΚ «Αθηνά» υπό την ιδιότητα τακτικού υπαλλήλου των κλάδων Ειδικού Επιστημονικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού Προσωπικού, ως άνω.
 
Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν από τους ως άνω αναφερομένους οι τακτικοί υπάλληλοι των κλάδων Ειδικού Επιστημονικού, Τεχνικού, Διοικητικού και Βοηθητικού προσωπικού. Η εκλογική διαδικασία διενεργείται στην έδρα του ΕΚ «Αθηνά», όπου εγκαθίσταται η Εφορευτική Επιτροπή.
 
Η διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας θα γίνει με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΖΕΥΣ (http://zeus.minedu.gov.gr)

Ως καταληκτική προθεσμία και ώρα υποβολής υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή (ΕΕ) και τις θέσεις εκπροσώπων κι αναπληρωτών αυτών στο ΔΣ ορίζεται η Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00.

Η υποβολή γίνεται με έναν εκ των κατωτέρω δύο τρόπων:
  1. εγγράφως, μέσω εγγράφου πρωτοκολλούμενου στη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης (κα Έφη Σαλωμίδη),
  2. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
  • υποβολή υποψηφιοτήτων για την Εφορευτική Επιτροπή: elections-ee-rep@athenarc.gr
  • υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπρόσωπο Ειδικού Επιστημονικού, Τεχνικού, Διοικητικού προσωπικού: rep-admin@athenarc.gr
Με ευθύνη κι επιμέλεια του Γενικού Διευθυντή του ΕΚ «Αθηνά», την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στα γραφεία του Κέντρου, Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου – 151 25 Μαρούσι, για την ανάδειξη τριών (3) μελών κι ενός αναπληρωματικού μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής, συντασσόμενου και σχετικού Πρακτικού, υπογραφομένου από τον Γενικό Διευθυντή και τους παριστάμενους.
 
Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας εκλογών θα οριστεί - μετά τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων - με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του ΕΚ «Αθηνά».
 

Η πλήρης ανακοίνωση εδώ (.pdf).

 
 

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30