Νέο Μεταπτυχιακό του ΕΚ "Αθηνά" στη Βιοϊατρική Πληροφορική

Σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ

14-07-2022
ΕΚ "Αθηνά"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ μέχρι 21 Σεπτεμβριου 2022
 
Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" διοργανώνουν τον πρώτο κύκλο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Βιοϊατρική Πληροφορική» (Biomedical Informatics).
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και πιο συγκεκριμένα στα πεδία της Ιατρικής Πληροφορικής και της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας (σύνολο 90 ECTS).
 
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Περιβάλλοντoς, και άλλων συναφών Τμημάτων.  
 
To μαθήματα θα γίνονται στην Πανεπιστημιούπολη Δραγάνας, στην Αλεξανδρούπολη.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου 2022.
 
Για περισσότερες πληροφορίες αιτήσεις επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ .