Διαθέσιμη η ιστοσελίδα “www.greecevscorona.gr” της "Εμβληματικής Δράσης για την επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2"

17-11-2020
ΕΚ "Αθηνά"

Διαθέσιμη είναι πλέον η ιστοσελίδα www.greecevscorona.gr για το έργο με την ονομασία “Εμβληματική Δράση για την αντιμετώπιση του ιού SARSCoV2. Επιδημιολογική μελέτη στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών”. Πρόκειται για μια Σύμπραξη, η οποία συγκροτήθηκε την 28-4-2020 μεταξύ Ανωτάτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της χώρας.

Οι βασικοί στόχοι του έργου αφορούν την:

  • Ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων για τη μοριακή και ανοσολογική ταυτοποίηση του ιού με δυνατότητα ευρείας διαγνωστικής εφαρμογής
  • Κατανόηση της σχέσης μεταξύ του ιού και του ξενιστή με τεχνολογίες next generation sequencing
  • Οργάνωση συλλογών βιολογικού υλικού από ασυμπτωματικούς φορείς του SARSCoV2 και πάσχοντες από τη νόσο COVID19
  • Aνάπτυξη βάσεων κλινικών και βιολογικών δεδομένων σχετικών με την επιδημία COVID19 στην Ελλάδα
  • Eμπορική αξιοποίηση και διάχυση των νέων γνώσεων και προαγωγή της επιχειρηματικότητας

Το έργο χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο της πολιτικής των Εμβληματικών Πρωτοβουλιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για ερευνητικές δράσεις σε αναδυόμενους επιστημονικούς τομείς με άμεσο κοινωνικό όφελος και ενδιαφέρον.

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα υποέργα της σύμπραξης, πρόσφατες εξελίξεις γύρω από την πανδημία και ερευνητικές πρωτοβουλίες. Την τεχνική υποστήριξη ανάπτυξης της ιστοσελίδας διαχειρίζεται το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά".

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα ακολουθώντας τον σύνδεσμο εδώ.

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

S M T W T F S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30