Κάλεσμα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Νότια Ευρώπη

Προθεσμία υποβολής: 1 Ιουνίου 2021

06-05-2021
ΜΑΑ

Ο στόχος του προγράμματος είναι η εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για την πρόληψη και τον μετριασμό της λειψυδρίας και της ξηρασίας, καθώς και της υπερβολικής χρήσης νερού, για να κινηθούμε προς μια οικονομία εξοικονόμησης νερού, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση, την εκμάθηση για την εξοικονόμηση νερού και την ορθή διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Με το συγκεκριμένο κάλεσμα, αναζητούμε εταιρείες σχετικές με τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών ή/και τον γεωργικό τομέα που επιθυμούν να βρουν καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, τα EIT Climate-KIC μαζί με το EIT Food, το ΕΙΤ Raw Materials, το ΕΙΤ Manufacturing, το Bioazul και τη Μονάδα Αειφόρου Ανάπτυξης (2Α) του ΕΚ "Αθηνά" αναζητούν συνολικά 3 κατόχους προβλημάτων, παρουσιάζοντας μια μελέτη περίπτωσης που σχετίζεται με τουλάχιστον μία από τις προκλήσεις του καλέσματος. Προτεραιότητα θα δοθεί στις εταιρίες που βρίσκονται ή τουλάχιστον διαθέτουν εγκαταστάσεις παραγωγής στην περιοχή της Μεσογείου, ειδικά στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Μάλτα ή την Ισπανία.

Βρείτε το κάλεσμα για κατόχους προβλημάτων σε αυτόν τον σύνδεσμο.
 
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Τρίτη, 1 Ιουνίου 2021.