Το Αθηνά μέλος του Συνασπισμού CoARA

COARA - Συμφωνία για τη Μεταρρύθμιση της Αξιολόγησηςτης Έρευνας

13-03-2024
ΕΚ "Αθηνά"

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά προχώρησε σε υπογραφή της Συμφωνίας για τη Μεταρρύθμιση της Αξιολόγησης της Έρευνας και σε υποβολή αίτησης μέλους στον Συνασπισμό CoARA που υποστηρίζει και συντονίζει τις προσπάθειες οργανισμών που διατηρούν πολιτικές ή/και εφαρμόζουν πλαίσια αξιολόγησης για την έρευνα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Την Τρίτη 05/03, το CoARA μας υποδέχθηκε ως ένα από τα +600 μέλη του και από τους +700 οργανισμούς που έχουν υπογράψει την εν λόγω Συμφωνία.

Το Αθηνά είναι ο πρώτος ελληνικός οργανισμός που υπογράφει τη Συμφωνία και προσχωρεί στο CoARA.

Εκπρόσωποι του οργανισμού μας είναι οι εξής:
- Νομικό πρόσωπο: Γιάννης Εμίρης, με αναπληρωματική εκπρόσωπο την Κατερίνα Πάστρα
- Διαδικαστικά: Έλλη Παπαδοπούλου, με αναπληρωματικό εκπρόσωπο τον Θανάση Βεργούλη

Η υπογραφή της συμφωνίας αποτελεί ταυτόχρονα μια υπόσχεση πως το Αθηνά θα προχωρήσει στην υλοποίηση, τουλάχιστον, των παρακάτω 4 βασικών δεσμεύσεων, χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται νομική δέσμευση:

1. αναγνώριση των διαφορετικών ρόλων και επαγγελμάτων στην έρευνα,

2. αναγνώριση της συμβολής των ερευνητών και επαγγελματιών έρευνας σε διαδικασίες πέραν της συγγραφής δημοσιεύσεων, όπως η παραγωγή ή η συλλογή δεδομένων, το peer review, κλπ,

3. αποφυγή χρήσης Journal Impact Factor (JIF) και h-index ως ποιοτικά κριτήρια για τον αντίκτυπο της έρευνας,

4. αποφυγή χρήσης αναφορών κατάταξης ερευνητικών οργανισμών στην αξιολόγηση της έρευνας (π.χ. Times Higher Education).

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ηγετικό ρόλο του Αθηνά σε δράσεις συνδιαμόρφωσης, υιοθέτησης και υλοποίησης της Ανοικτής Επιστήμης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.