Η Ελλάδα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής βιοδεδομένων ELIXIR - Το ΕΚ "Αθηνά" με σημαντικό ρόλο στον Ελληνικό Κόμβο

02-10-2018
ΕΚ "Αθηνά"

Το ELIXIR είναι η πανευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή που στηρίζει τη φύλαξη, την ανάλυση και τη διαχείριση των τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διεθνώς από τις βιοεπιστήμες, και αποτελούν πλέον τη βάση για την ανάπτυξη της βιολογικής και βιοϊατρικής έρευνας, της βιοτεχνολογίας, και της καινοτομίας στις Επιστήμες της Ζωής. 
 
Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", η Ελλάδα έγινε πλέον πλήρες μέλος της υποδομής βιοδεδομένων ELIXIR. Tο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" συμμετέχει με σημαντικό ρόλο στον εθνικό κόμβο ELIXIR-GREECE στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης πανευρωπαϊκής υποδομής βιολογικών πληροφοριών. Η συμμετοχή αυτή εντάσσεται στη στρατηγική του Κέντρου για την παρουσία του σε μεγάλες διεθνείς ερευνητικές υποδομές και τη γενικότερη υποστήριξη στην ανάπτυξή τους.
 
Το ELIXIR-GR υποστηρίζει την έρευνα στις επιστήμες της ζωής και την εφαρμογή τους στην ιατρική, τις βιοεπιστήμες και την κοινωνία προσφέροντας παράλληλα έναν κατάλογο εργαλείων, υπηρεσιών και αναφορών για μέτρηση επίδοσης, εξασφαλίζοντας βέλτιστες πρακτικές, βιωσιμότητα και διαλειτουργικότητα με άλλες υποδομές βιολογικών και ιατρικών επιστημών.
 
Ο ελληνικός κόμβος του ELIXIR απαρτίζεται από 15 Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ΕΔΕΤ ΑΕ, συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" και υποστηρίζεται για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ELIXIR-GREECE, χάρη στη συνεργασία των συμμετεχόντων φορέων, παρέχει ήδη μια σειρά υπολογιστικών εργαλείων και βάσεων δεδομένων και αναπτύσσει μια σημαντική υπολογιστική υποδομή για την Ελληνική βιοεπιστημονική κοινότητα. 
 
Η Ελλάδα συμμετείχε στο ELIXIR από τα πρώτα του βήματα ως Παρατηρητής. Μετά την υπογραφή του ELIXIR Consortium Agreement γίνεται πλήρες μέλος, με δικαίωμα συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα του ELIXIR.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Ελληνικού Κόμβου του ELIXIR https://www.elixir-greece.org/el