Αξιοποίηση νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών

Παρουσίαση δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνοβλαστών

16-09-2023
ΕΚ "Αθηνά"
HELEXPO, Θεσσαλονίκη

Αξιοποίηση νέων ψηφιακών τεχνολογιών μέσω Τεχνοβλαστών, συνεργασία με παραγωγικούς φορείς, Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας Science Agora

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023, 17:00-18:00, Περίπτερο 7

 

Πρόγραμμα

Χρήστος Βαΐτσης, Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, & Βάσω Φούντα, Υπεύθυνη Γραφείου Βιομηχανικών Συνεργασιών, Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά
Συνεργασίες & Μεταφορά Τεχνολογίας: το ΕΚ Αθηνά ως κόμβος πρόσθεσης αξίας σε νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες
 
Άρης Λάλος, AviSense (spin-off Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά/ΙΝΒΙΣ)
AviSense: Enhancing cooperative perception and awareness in connected and autonomous vehicles
 
Θανάσης Γεντίμης, Symbiolabs (spin-off Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά/ΙΠΣΥ)
Ένας τεχνοβλαστός για την Κυκλική Οικονομία
 
Ελένη Πετρά, Επιστημονικά Υπεύθυνη, Μονάδα Καινοτομίας για τις Γυναίκες, Ερευνητικόπ Κέντρο Αθηνά
Δράσεις Καινοτομίας από την ΜΚΓ του ΕΚ Αθηνά