2η ημερίδα του έργου Διμερών Σχέσεων του ΕΟΧ, #GIL4W (Greek Innovation Lab for Women - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες)

11-03-2024

Το EKEΦE Δημόκριτος σε συνεργασία με το ΕΠΙΣΕΥ, το ΙΤΥΕ Διόφαντος, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ και το ECWT διοργάνωσαν την 2η ημερίδα του έργου Διμερών Σχέσεων του ΕΟΧ,  #GIL4W (Greek Innovation Lab for Women - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για τις Γυναίκες) με θέμα την παρουσίαση των στόχων του έργου και τις πρακτικές που ακολουθούνται στη Νορβηγία για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 13:00 - 15:30, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
 
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι να δημιουργηθεί ο μηχανισμός βάσει του οποίου το #GIL4W θα γίνει ένα εμβληματικό έργο και για τις δύο χώρες (Νορβηγία και Ελλάδα), λειτουργώντας ως μηχανισμός μεταφοράς γνώσης από τη Νορβηγία στην Ελλάδα, ο οποίος θα επιτρέψει στα μέλη των δύο πλευρών να μοιραστούν εργαλεία, καλές πρακτικές, επιχειρηματικές συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα  και να προωθήσουν άμεσα καινοτόμες πρακτικές.
 
Έπειτα από τις εισαγωγές όλων των φορέων ακολούθησε παρουσίαση του έργου, των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του και των αποτελεσμάτων των επισκέψεων στην Νορβηγία:
  • Πώς αντιμετωπίζεται στη Νορβηγία η ισότητα των φύλων και οι μηχανισμοί στήριξης έχουν δημιουργηθεί
  • Διασύνδεση με το Innovation Norway και η σύμπλευση με τους στόχους της νέας περιόδου του ΕΟΧ
  • Πώς ερευνητικά κέντρα όπως η SIMULA πρωτοπορούν στα θέματα ισότητας
  • Καινοτόμες πρακτικές μάθησης όπως τα Newton Rooms σε μαθητές σχολείων σχετικά με τα STEM
Η κυρία Ελένη Πετρά, Υπεύθυνη της Μονάδας Καινοτομίας για τις Γυναίκες του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (IUW), επιχειρησιακού βραχίονα της συμμαχίας #GIL4W και συντονίστρια του ομώνυμου έργου επεσήμανε, με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, την εξαιρετική συνδρομή του ερευνητικού ιστού της Ελλάδας και της Νορβηγίας στην προώθηση της γυναικείας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, ενώ η ΓΓ Ισότητας κα Ζέφη Δημαδάμα τόνισε την αναγκαιότητα αντίστοιχων ποιοτικών έργων και πρωτοβουλιών και για τις δυο χώρες.
 
Το έργο  «#GIL4W - Ελληνικό Εργαστήριο Καινοτομίας για Γυναίκες: Σύμπραξη για τη Νορβηγική Μεταφορά Γνώσης για την ενίσχυση της γυναικείας τεχνογνωσίας στην Ε&Κ και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα» συγχρηματοδοτείται από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ) που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.