Και όμως μπορείς να επικοινωνήσεις σε νοηματική γλώσσα!

Και όμως μπορείς να επικοινωνήσεις σε νοηματική γλώσσα!

Δοκίμασε να φτιάξεις τις δικές σου φράσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με το εργαλείο δυναμικής σύνθεσης νοημάτων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ΙΕΛ! Τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το ΙΕΛ στοχεύουν να βοηθήσουν τους πολίτες με μόνιμη ή παροδική αναπηρία να ανταπεξέλθουν στις αντικειμενικές δυσκολίες και να τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Η διαδραστική επίδειξη θα λάβει χώρα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο ισόγειο του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου απο τις 18.οομμ.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου/Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” θα βρίσκονται και στην κεντρική εκδήλωσης της “Βραδιάς του Ερευνητή 2016” στο Δημόκριτο (Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου) για να σας ξεναγήσουν στις τεχνολογίες ενσώματης/πολυτροπικής επικοινωνίας που αναπτύσουν: φωνητικές διεπαφές, συστήματα επεξεργασίας νοηματικής γλώσσας και άλλες εφαρμογές ενσωματωμένες σε συστήματα.

Συντελεστές παρουσίασης/ερευνητές:Ελένη Ευθυμίου,  Ευίτα Φωτεινέα,  Νάσια Δήμου,  Θοδωρής Γουλάς

Ομάδα Επεξεργασίας Νοηματικής Γλώσσας – ΙΕΛ/ΕΚ “Αθηνά”

Institute for Language and Speech Processing: an overview of its activities and excellence