Απο την ανασκαφή στην εικονική πραγματικότητα: εικόνες απο το μέλλον

Απο την ανασκαφή στην εικονική πραγματικότητα: εικόνες απο το μέλλον

Έκθεση τεχνολογικών επιτευγμάτων

Έκθεση τεχνολογικών επιτευγμάτων

Τραγούδια απο το σχολείο μου: Συναυλία απο μαθητικά συγκροτήματα της Ξάνθης

Τραγούδια απο το σχολείο μου: Συναυλία απο μαθητικά συγκροτήματα της Ξάνθης

Παιχνίδια σε τρεις διαστάσεις

Παιχνίδια σε τρεις διαστάσεις