Μία Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που διευκολύνει τις συναλλαγές μας με το Υπουργείο Οικονομικών

Μία Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη που διευκολύνει τις συναλλαγές μας με το Υπουργείο Οικονομικών

Μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε επίσημα νομικά και οικονομικά έγγραφα; Εδώ και λίγο καιρό διατίθεται διαδικτυακά στο ευρύ κοινό η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Προκειται για ένα σπουδαίο έργο για τους πολίτες, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα μέσα από την συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών με την εταιρεία Remaco και το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» – Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα παρέχει συνεχή ενημέρωση στους πολίτες για θέματα φορολογικά, τελωνειακά, θέματα Γενικού Χημείου του Κράτους, διοικητικά, οργανωτικά, στρατηγικού σχεδιασμού κ.α. Με μια απλή αναζήτηση οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία από έγγραφα (νόμους, προεδρικά διατάγματα, αποφάσεις, εγκύκλιους, κανονισμούς, οδηγίες της ΕΕ κ.ά.), έγγραφα της ΓΓΔΕ, καθώς και αρχεία που αντλούνται από εξωτερικές πηγές, portals όπως το Εθνικό Τυπογραφείο, τη Δι@ύγεια, το EUR–Lex, το ICISnet κ.ά.

Τη δυνατότητα δημιουργίας και ευφυούς διαχείρισης διασυνδέσεων αναφοράς σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό περιεχόμενο ανέπτυξε το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων (ΙΠΣΥ) του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», αξιοποιώντας και υλοποιώντας τεχνολογίες για τη δομική και σημασιολογική ανάλυση και μοντελοποίηση νομικών πόρων, τη δεικτοδότηση και αναζήτηση νομικών πόρων, και την ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου για τη σημασιολογική αναπαράσταση και σύνδεση των πόρων.

Μιά πρώτη επίδειξη της λειτουργίας της πλατφόρμας  θα έχουν τη χαρά να παρακολουθήσουν τόσο οι επισκέπτες του ΕΚ “Αθηνά” (27.09) όσο και οι επισκέπτες της κεντρικής εκδήλωσης που θα λάβει χώρα στο Δημόκριτο (30.09).