Απο την ανασκαφή στην εικονική πραγματικότητα: εικόνες απο το μέλλον

Απο την ανασκαφή στην εικονική πραγματικότητα: εικόνες απο το μέλλον

 Το πρόγραμμα καλύπτει ομάδες το πολύ 10 παιδιών, είναι κυλιόμενο και περιλαμβάνει:

  1. Ανασκαφή μικροαντικειμένων στον εξωτερικό χώρο του ΕΚ Αθηνά πίσω από την «πτέρυγα» του κτηρίου, στο έδαφος που εκτείνεται από την πίσω μεγάλη σκάλα εξόδου. Η περιοχή ενδιαφέροντος θα σκαφτεί και διαμορφωθεί ως ανασκαφικός χώρος και θα καλυφθεί με ειδική τέντα 5Χ5 μέτρων. Η ανακάλυψη των αντικειμένων ακολουθείται από καθαρισμό, καταγραφή και φωτογράφιση àόλα τα αντικείμενα με τα πρώτα δεδομένα μεταφέρονται στον επόμενο σταθμό – Συνολική διάρκεια 15 λεπτά
  2. Μεταφορά των ανασκαφικών ευρημάτων στα εργαστήρια Αρχαιομετρίας για τη μελέτη στο μικροσκόπιο, διεξαγωγή μετρήσεων επιφανειακής σύστασης και χρονολόγησης. Ακολουθεί καταγραφή των μετρήσεων, δεδομένων και συμπερασμάτωνàόλα τα δεδομένα μεταφέρονται στον επόμενο σταθμό – Συνολική διάρκεια 15 λεπτά
  3. Μεταφορά των δεδομένων της αρχαιολογικής έρευνας και των μετρήσεων της Αρχαιομετρίας στο εργαστήριο καταγραφής σε αποθετήριο και ενσωμάτωσης πολυγλωσσικού χαρακτήρα για δημοσίευση στον παγκόσμιο ιστό à εδώ μπορούν να μείνουν όλα τα δεδομένα που έχουν μεταφερθεί εκτός των ίδιων των αντικειμένων που θα συνεχίσουν στον επόμενο σταθμό – Συνολική διάρκεια 15 λεπτά
  4. Μεταφορά των αντικειμένων στο εργαστήριο ψηφιοποίησης για την διεξαγωγή της 3Δ ψηφιοποίησης. Η διαδικασία γίνεται με φωτογραφική μέθοδο SfM, ενώ τελικό αποτέλεσμα υπάρχει εκ των προτέρων έτοιμο προς επίδειξη τόσο σε υπολογιστή όσο και σε 3Δ εκτυπωμένη μορφή – Συνολική διάρκεια 15 λεπτά
  5. (προαιρετικό) Απλή επίδειξη των υπολογιστικών συστημάτων servers που απαιτούνται για τη δημοσίευση των δεδομένων στον Ιστό.

Το Εργαστήριο θα έχει διάρκεια απο τις 18.00 έως τις 22.00 (κάθε 60′) και απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, φοιτητές, νέους κάθε ηλικίας και ενδιαφερόντων.