"Τι σημαίνει η ψηφιακή τεχνολογία για εσένα";: οι φωτογραφίες και τα βραβεία του Διαγωνισμού

"Τι σημαίνει η ψηφιακή τεχνολογία για εσένα";: οι φωτογραφίες και τα βραβεία του Διαγωνισμού