Διοργανωτές

Διοργάνωση – Συντονισμός:

noa

Tο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) είναι Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο (ΝΠΔΔ). Ιδρύθηκε το 1842 με δωρεά του Εθνικού ευεργέτη Γ. Σίνα και είναι το παλαιότερο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας. Οι επιστημονικές και ερευνητικές του δραστηριότητες αφορούν το εσωτερικό και το φλοιό της Γης, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, τον εγγύς διαστημικό χώρο και το αστροφυσικό Σύμπαν. Σχετικά με το αντικείμενα αυτά διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, με τη χρήση επίγειων και δορυφορικών παρατηρήσεων, και σύνδεση των αποτελεσμάτων με την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Οι δραστηριότητες του Κέντρου εξυπηρετούνται από τα Ινστιτούτα Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ), Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (ΓΕΙΝ) τα οποία είναι στελεχωμένα με επίλεκτο ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό.

Συνδιοργανωτές:

Logo DEMOKRITOS GRAMMIKO sketoΤο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το μεγαλύτερο πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο της χώρας με πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς, βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ. Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αποτελεί σημείο αναφοράς, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η πολυκλαδικότητα των επιστημονικών περιοχών που συνευρίσκονται στον ίδιο χώρο – φυσική, χημεία, μικροηλεκτρονική, βιολογία, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, πυρηνική τεχνολογία, ενέργεια, ραδιοφάρμακα- είναι μοναδική και οδηγεί σε επιστημονική αριστεία. Σημείο αναφοράς αποτελoύν επίσης τα επιστημονικά-τεχνολογικά επιτεύγματα και η ποιότητα της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης που παρέχεται. Το Κέντρο διαθέτει ερευνητική υποδομή και οργανωμένα εργαστήρια, με επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας, συνεδριακό κέντρο και μεγάλες εθνικές υποδομές που του δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο του.

 

eie

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 1958 και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΕΙΕ είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας και αποτελεί θεσμό εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της ελληνικής επιστήμης και κοινωνίας, με πρωτοπόρο ερευνητικό έργο που εξασφαλίζει την επιστημονική πρόοδο, ενθαρρύνει την εξωστρέφεια και προάγει τη διεθνή παρουσία της χώρας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Ιδρύματος αποτελεί η συνύπαρξη Ανθρωπιστικών και Θετικών Ινστιτούτων, σημαντικό πλεονέκτημα που διασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση σε ποικίλα ερευνητικά πεδία. Σήμερα, το ΕΙΕ απαρτίζεται από τα ακόλουθα Ινστιτούτα και Υπηρεσιακές Μονάδες: Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ/ΕΙΕ)Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ/ΕΙΕ)Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ), Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ/ΕΙΕ).

Στο ΕΚΤ/ΕΙΕ υπάγεται και η Βιβλιοθήκη Επιστήμης Τεχνολογίας και Πολιτισμού «Κ.Θ. Δημαρά», μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες επιστημονικών και τεχνολογικών περιοδικών στην Ελλάδα.

hcmr Tο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) είναι ο εθνικός φορέα για κάθε θέμα που αφορά στην έρευνα της Υδρόσφαιρας: φυσική και χημική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία και γεωφυσική, παράκτια γεωμορφολογία, θαλάσσια βιοποικιλότητα, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια βιολογία και βιοτεχνολογία, θαλάσσια γονιδιωματική, εσωτερικά και μεταβατικά ύδατα.

Κύριοι στόχοι του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. είναι η διεξαγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης με διάχυση γνώσης και πληροφοριών, η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο που αφορούν την κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη, και η οικονομική εκμετάλλευση των τεχνολογικών προϊόντων είτε από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. και τους εργαζόμενους σ’αυτό ή και σε συνεργασία με τρίτους.

 

Το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών.

Ένα ευρύ φάσμα τομέων ορίζει το πλαίσιο δράσης του: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γνώσης, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου. Το ΕΚ «Αθηνά» επενδύει στη διεπιστημονικότητα, καθώς ασχολείται και με προβλήματα που αναφύονται από άλλες επιστήμες, όπως η Γλωσσολογία, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Βιολογία, το Περιβάλλον και το Διάστημα, αλλά και από κοινωνικές προκλήσεις (κλιματική αλλαγή, αειφόρος ανάπτυξη, κοινωνικός αποκλεισμός, καθολική πρόσβαση στην πληροφορία).

 

ime Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ιδρύθηκε το 1993, με στόχο την έρευνα, επιστημονική μελέτη, ανάδειξη και προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού στη διαχρονική του εξέλιξη και την ευρύτερη γεωγραφική του διάσταση, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών και την ανάπτυξη και υλοποίηση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το ΙΜΕ έχει αναπτύξει πάνω από 20 ερευνητικά προγράμματα.

Ο «Ελληνικός Κόσμος», το Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος, αποτελεί ένα πρότυπο μουσείο / πολιτιστικό κέντρο όπου λειτουργούν οι μουσειακές εγκαταστάσεις του ΙΜΕ, καθώς και οι πολιτιστικοί χώροι της «Θόλου»,  του ημισφαιρικού «Θεάτρου», Εικονικής Πραγματικότητας και του «ΘΕΑΤΡΟΝ» (αίθουσα σχεδιασμένη κατά κύριο λόγο για παραστατικές τέχνες). Τα τελευταία 5 χρόνια ο «Ελληνικός Κόσμος» δέχεται πάνω από 400.000 επισκέπτες ετησίως, ενώ έχει παρουσιάσει συνολικά 100 εκθέσεις και παραστάσεις και 400 εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο ίδιο διάστημα έχει φιλοξενήσει 500 συνέδρια και εκδηλώσεις και συνολικά 10 διαδραστικές παραγωγές εικονικής πραγματικότητας. Μέχρι σήμερα το ΙΜΕ και ο «Ελληνικός Κόσμος» έχουν λάβει 46 ελληνικά και 23 διεθνή βραβεία.

 

scico

Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός “SciCo” (από το Science Communication) έχει στόχο την επικοινωνία επιστημονικών θεμάτων στο ευρύ κοινό μέσω καινοτόμων, διαδραστικών και ψυχαγωγικών μεθόδων. Η SciCo ιδρύθηκε το 2008 και λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση. Στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για την επιστήμη πίσω από την καθημερινότητά μας.

Οι δραστηριότητες της SciCo περιλαμβάνουν την συνδιοργάνωση των Athens και Thessaloniki Science Festivals, την δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων φυσικής, αλλά και ψηφιακής μάθησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την επικοινωνία και την διαχείριση έργων, τον σχεδιασμό επιστημονικών performances και την διάχυση της επιστήμης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Συνεργάτης:

 Το British Council λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, διατηρώντας γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται με πολλούς οργανισμούς της Ελλάδας – Υπουργεία, πανεπιστήμια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σχολεία, μη κυβερνητικούς και πολιτισμικούς οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Με τους εκπαιδευτικούς του εταίρους στη Βρετανία και σε όλο τον κόσμο, το British Council είναι αφοσιωμένο στην ενίσχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής κατανόησης των νέων στα σχολεία, τα κολέγια και τα πανεπιστήμια. Επικεντρώνεται στη θέσπιση υψηλότερων προτύπων σε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας και της ανταλλαγής φοιτητών, καθηγητών και μαθητών καθώς και επαγγελματιών που εξειδικεύονται στον τομέα της εκπαίδευσης και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής. Ανάμεσα στα προγράμματά του ξεχωρίζει το Athens και Thessaloniki Science Festival, το FameLab και το SchoolLab.