Έκθεση τεχνολογικών επιτευγμάτων

Έκθεση τεχνολογικών επιτευγμάτων

Έκθεση τεχνολογικών επιτευγμάτων ΔΠΘ,  ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλα)  και επιτευγμάτων σημαντικών τεχνολογικών εταιριών της Περιφέρειας Μακεδονίας & Θράκης.