'Ανθρωποι

Κωνσταντίνος Πατσάκης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Συνεργαζόμενος Ερευνητής
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων