'Ανθρωποι

Dr. Aikaterini Argyrou

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Δρ. Αικατερίνη Αργυρού LL.M είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Nyenrode και ερευνήτρια που συνεργάζεται με το Ερευνητικό Κέντρο της Ουτρέχτης για το Νερό, τους Ωκεανούς και το Δίκαιο της Αειφορίας του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης (Utrecht Center for Water, Oceans and Sustainability Law of Utrecht University-UCWOSL). Η Δρ. Αργυρού εκπονεί διεπιστημονική έρευνα στον τομέα του δικαίου, της αειφορίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην εξέταση κανονιστικών πλαισίων που αποδίδουν ουσία στην έννοια της βιωσιμότητας στην επιχειρηματικότητα και στο εταιρικό δίκαιο από την οπτική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Το ερευνητικό της ενδιαφέρον επεκτείνεται επίσης σε ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα και τη θεσμική αλλαγή, τον βιώσιμο μετασχηματισμό των αγορών, τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ΕΚΕ και την ισότητα των φύλων στους οργανισμούς. Έχει εμπειρία στη χρήση πολλών μεθοδολογιών έρευνας και η επιστημονική της συνεισφορά παρουσιάζεται σε ακαδημαϊκές μελέτες αλλά και σε εκθέσεις που αναπτύχθηκαν για τον ΟΟΣΑ, την Επιτροπή της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ολλανδικό Κοινοβούλιο αλλά και σε επαγγελματικές εκθέσεις και δημοφιλή δημοσιεύματα σε Ολλανδικές εφημερίδες. Από το 2020, η Δρ. Αργυρού είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Δράσης του ΟΟΣΑ για την προώθηση των Οικοσυστημάτων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας. Η Δρ. Αργυρού είναι επίσης πτυχιούχος δικηγόρος στην Ελλάδα και απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών καθώς και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2012. Πριν από τις διδακτορικές της σπουδές και τις ακαδημαϊκές της θέσεις, εργάστηκε ως ερευνήτρια σε μεγάλα διεθνή ινστιτούτα με έδρα τη Χάγη, όπως το World Legal Forum και το Ινστιτούτο της Χάγης για τη Διεθνοποίηση του Δικαίου (Hague Institute of the Internationalisation of Law -HiiL). Η Δρ. Αργυρού είναι κάτοχος LLM στο Διεθνές Επιχειρηματικό Δίκαιο και Διδάκτωρ Νομικής από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης.