'Ανθρωποι

Άγγελος Πλατανιώτης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Αειφόρου Ανάπτυξης

Ο Άγγελος Πλατανιώτης είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στα Οικονομικά της Αειφορίας, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη και συμμετέχει σε έργα του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ καθώς και σε δραστηριότητες του SDSN, όπως το Senior Working Group για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Εργάζεται στην Τράπεζα της Ελλάδος ως Επόπτης Ασφαλιστικών Εταιριών και στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Ελεγκτής στη Deloitte Ελλάδος, και ως Υπάλληλος Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου στην ασφαλιστική εταιρία NN Hellas. Είναι πτυχιούχος Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και κατέχει έναν Μεταπτυχιακό τίτλο στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική και έναν ακόμα στην Βιοπληφορική και Νευροπληροφορική. Επίσης είναι πιστοποιημένος Ελεγκτής-Λογιστής από το ACCA (UK).