'Ανθρωποι

Δημήτρης Σαραβάνος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Professor of University of Patras, Department of Mechanical Engineering and Aeronautics
 
Dimitris Saravanos is Professor at the Department of Mechanical Engineering and Aeronautics at the University of Patras, Greece (1999-date) where he heads the research Lab of Structural Mechanics and Smart Materials and teaches courses in the area of Structural Analysis, Finite Elements, Structural Dynamics and Composite Mechanics. 
 
He received a Ph.D. in Mechanical Engineering from the Pennsylvania State University (1988), a Masters in Engineering from Stevens Institute of Technology and a B.S. in Mechanical Engineering form National Technical University of Athens. Before joining the University of Patras, he worked for 10 years as a Researcher with the Structures Division at NASA Glenn Research Center in Cleveland, Ohio (1988-1999).
 
His current research interests are in the areas of smart materials and structures, structural health monitoring, mechanics of composite materials and structures, semi-active vibration control and energy harvesting.