'Ανθρωποι

Γεώργιος Λαμπέας

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Professor at University of Patras, Dept. of Mechanical and Aeronautical Engineering