'Ανθρωποι

Αλκιβιάδης Σαββόπουλος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Βοηθός Έρευνας
Βοηθός Έρευνας
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Alkiviadis Savvopoulos received his diploma degree from the Computer Engineering and Informatics department in 2018, and an MSc degree in Data Driven Computing and Decision Making in 2020 from the University of Patras.
 
He has been working as a Collaborating Researcher at Industrial Systems Institute, "ATHENA'' Research Centre since February 2019, as well as in several projects at the University of Patras. 
 
His research interests pertain to deep learning algorithms, big data engineering and infrastructures.