'Ανθρωποι

Χρήστος Ραφτόπουλος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Raftopoulos Christos was born on 19/01/1994 in Athens. He holds a diploma of engineering and an integrated master diploma in Computer Engineering and Informatics from the University of Patras. Over the past years, he has worked as a software and web developer and he has been involved in the development of numerous projects. His scientific interests include Information Security, Penetration Testing and Cyber Security in general.