'Ανθρωποι

Χρήστος Παπαρίζος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Christos Paparizos is a Collaborating Researcher in the Industrial Systems Institute of ATHENA Research and Innovation Center, Greece. He holds a Bachelor of Applied Science in Computer and Information Technology Administration and Management from the Technological Educational Institute of Ionian Islands and the M.Sc. In Integrated Software and Hardware Systems from the Department of Computer Engineering an Informatics and of the University of Patras, Greece.
 
His research interests pertain to industrial internet of things (IIoT), Mechatronics, Robotics and Real Time Embedded Systems.