'Ανθρωποι

Μαρία Κριζέα

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
I am a software engineer with a master degree in Electrical and Computer Engineering. I hold experience in the Smart Healthcare sector incorporating IoT and wearable devices, by collaborating with the Industrial System Institute on relative scientific projects. Alongside these, I am a PhD candidate at the department of Electrical and Computer Engineering-University of Patras, with active participation in Conferences. I have a proven ability to meet deadlines, prioritise, solve problems and maintain high standards