'Ανθρωποι

Ανδρέας Κλουκινιώτης

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Andreas Kloukiniotis was born in the city of Patras in 1995. He received his Electrical Engineering and Computer Technology degree in 2019 at the university of Patras. The same year he entered the Visualization and Virtual Reality Group as a graduate student doing his PhD. Since November 2020, he is also a member of the Industrial Systems Institute of Athena Research Center. His main research interests are focused on Computer Vision, Point-Cloud Processing and Image Processing.