'Ανθρωποι

Κωνσταντίνος Μπλεκός

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων
Kostas Blekos is a postdoctoral researcher in quantum information and machine learning. 
He received his Theoretical and Computational Physics degree and
Ph.D. from the Physics Department of University of Patras.
He has many years of working experience as collaborating researcher and freelancer 
in numerical simulations, machine learning and web development.
His general and research interests include:
  • Machine learning; computer vision.
  • Simulations and visualizations.
  • Quantum information, computation and complexity.