'Ανθρωποι

Ιωάννης Μούρθος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 25410 78787 (127)

Ο Γιάννης Μούρθος είναι υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πήρε το πτυχίο του με ειδίκευση στην αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών με ειδίκευση στην κλασική αρχαιολογία από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. Έχει εργαστεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος στις ΙΘ, ΙΕ ΙΗ ΕΠΚΑ και στην ΕΦΑΚΑΒ. Συνεργάστηκε με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά στα προγράμματα “iGuide – Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας, ARIADNE – Predictive digitization restoration and degradation assessment of cultural heritage objects, AReNA – Τεχνολογίες Ανάλυσης Περιεχομένου στον Πολιτισμό.