'Ανθρωποι

Ακριβή Κατηφόρη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονική Συνεργάτις
Επιστημονική Συνεργάτις
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Η Ακριβή Κατηφόρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σχετικού με την ψηφιακή διαχείριση ιστορικών αρχείων. Έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα σχετικά με τον Πολιτισμό σαν μέλος της ομάδας MADGIK του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», , όπως τα έργο Papyrus, WhoLoDancE, CHESS και EMOTIVE και έχει δημοσιεύσει σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά του χώρου σε σχέση με θέματα της επιστήμης της Πληροφορικής και ειδικότερα τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα εικονικά μουσεία και την ψηφιακή αφήγηση σαν μέσο ξενάγησης σε μουσεία και πολιτιστικούς χώρους.