'Ανθρωποι

Ιωάννης Εμίρης

ΕΚ "Αθηνά"
Ο Γιάννης Εμίρης είναι Καθηγητής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπήρξε Συνεργαζόμενος Καθηγητής στο ΕΚ “Αθηνά” την τελευταία δεκαετία. Υπήρξε Ερευνητής στο INRIA Sophia-Antipolis από το 1995 έως το 2002 και έκτοτε είναι εξωτερικός συνεργάτης (ομάδα Γεωμετρικής Μοντελοποίησης). Έλαβε Πτυχίο (BScEng) από το Πανεπιστήμιο του Princeton (1989), Μεταπτυχιακό (MSc) και Διδακτορικό (PhD) Δίπλωμα από το U.C. Berkeley (1991 και το 1994, αντίστοιχα), και Δίπλωμα Καθηγεσίας (Habilitation) από το Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, Γαλλία (2000), όλα στην Πληροφορική. Υπήρξε μακροχρόνιος επισκέπτης ερευνητής ή καθηγητής σε διάφορα ιδρύματα διεθνώς: ETL Tsukuba (Ιαπωνία), Ontario Research Center in Computer Algebra, Simons Institute (Berkeley), ENS Paris, USI Lugano, ETH Zurich, JRC Ispra κλπ. Την τελευταία τριετία υπήρξε μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, εκπροσωπώντας την Πληροφορική και τα Μαθηματικά.
 
Τα ενδιαφέροντά του εκτείνονται στις περιοχές των Επιστημονικών Υπολογισμών, της Υπολογιστικής Γεωμετρίας, της Ρομποτικής, της Βιοπληροφορικής και της Μηχανικής Μάθησης, με έμφαση στην επίλυση πολυωνυμικών συστημάτων, τους γεωμετρικούς υπολογισμούς υψηλής διάστασης, την κινηματική ρομποτικών μηχανισμών και μορίων, την αναζήτηση και εξόρυξη δεδομένων, καθώς και την βαθιά γεωμετρική μάθηση. Έχει ιδρύσει και διευθύνει το Εργαστήριο Γεωμετρικών και Αλγεβρικών Αλγορίθμων, το οποίο έχει τύχει χρηματοδότησης μέσω πολλών ευρωπαϊκών, διμερών, εθνικών και βιομηχανικών έργων. Έχει συντονίσει ορισμένα από αυτά, συμπεριλαμβανομένων τριών δικτύων H2020 MSCA, εκ των οποίων ένα Εuropean Training Network υλοποιείται τώρα πάνω στη μάθηση, την επεξεργασία και τη βελτιστοποίηση σχημάτων (GRAPES).
 
Έχει επιβλέψει 13 διδακτορικές διατριβές και 8 μεταδιδάκτορες ερευνητές, ενώ διατέλεσε διευθυντής του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού προγράμματος "Επιστήμη Δεδομένων και Τεχνολογίες Πληροφορίας", μεταξύ ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ και ΙΙΒΕΑΑ (2018-21).
Είναι συγγραφέας ενός επιστημονικού συγγράμματος, επιμελητής δύο συλλογών κεφαλαίων, συνιδιοκτήτης ενός βιομηχανικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας και συγγραφέας περισσότερων από 130 άρθρων περιοδικών και δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια με κρίση, από τις οποίες δύο τιμήθησαν με το βραβείο διακεκριμένης εργασίας στο ACM International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation (ISSAC). Ο δείκτης του H-index είναι 39. Διατελεί μέλος της συντακτικής επιτροπής των “J. Symbolic Computation”, “Math for Computer Science” και “Applicable Algebra to Engineering, Communication & Computing”. Υπήρξε μέλος πολλών επιτροπών προγράμματος συνεδρίων, πρόεδρος της αντίστοιχης επιτροπής του ISSAC 2011, γενικός συνδιοργανωτής του ISSAC 2020, και προσκεκλημένος ομιλητής σε διάφορα διεθνή συνέδρια όπως το Συμπόσιο για τα Διακριτά Μαθηματικά της Γερμανικής Μαθηματικής εταιρείας (2018), το Σχολείο στην Επιστήμη Γεωμετρικών Δεδομένων του κέντρου Hausdorff (2021) και το διεθνές συνέδριο "Computer Algebra in Scientific Computing" 2021. Είναι τέλος επικεφαλής επιστήμονας σε μια νεοφυή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας.