'Ανθρωποι

Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875342

Ο Μάξιμος Καλιακάτσος-Παπακώστας εργάζεται ως ερευνητής στο ευρύτερο πεδίο της Μουσικής Πληροφορικής, εστιάζοντας κυρίως στον συνδυασμό των μαθηματικών και της γνωσιακής επιστήμης για την ανάπτυξης μοντέλων κατανόησης και δημιουργίας μουσικής, ενώ ασχολείται με την επεξεργασία ηχητικού σήματος σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα τμήματα μαθήματα που ανήκουν σε μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων γύρω από τα θεωρητικά και υπολογιστικά μαθηματικά, πληροφορική και προγραμματισμό, ψηφιακή επεξεργασία σήματος και τεχνολογία ήχου. Παράλληλα είναι μουσικός και προγραμματιστής αναπτύσσοντας διαδραστικές μουσικές εφαρμογές ως καλλιτεχνικά εργαλεία, εμπορικά προϊόντα ή σε πλαίσια ερευνητικών έργων. Έχει ολοκληρώσει βασικές σπουδές στα Μαθηματικά, μεταπτυχιακό στην Υπολογιστική Νοημοσύνη και διδακτορικό στις χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μουσική.