'Ανθρωποι

Βασίλειος Ευαγγελίδης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
Ο Βασιλης Ευαγγελίδης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου ολοκλήρωσε επίσης τον Α’ (MA) και Β’ (PhD) Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατέχει επίσης Master of Science από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Southampton.
Έχει συγγράψει μία μονογραφία για την εξέλιξη των Αγορών των ελληνικών πόλεων στη ρωμαϊκή περίοδοm ενώ έχει πάρει μέρος στη συγγραφή μίας σειράς άρθρων που ασχολούνται με την εφαρμογή των υπολογιστών στην αρχαιολογία. Η έρευνα του εστιάζει στην αστικοποίηση και αρχιτεκτονική της ρωμαϊκήςπεριόδου, στην Πολιτισμική Τεχνολογία και στις εφαρμογές των υπολογιστών στην
Αρχαιολογία, ιδιαίτερα τις τριασδιάστατες αποκαταστάσεις και το αρχαιολογικό GIS. Είναι επίσης συνδιοργανωτής του προσφάτως ιδρυθέντος Ρωμαϊκού Σεμιναρίου στην Αθήνα. Συνεργάζεται επί σειρά ετών με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.