'Ανθρωποι

Έκτωρ Βρεττάκης

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου

Ο Έκτωρ Βρεττάκης είναι επιστημονικός συνεργάτης και μηχανικός λογισμικού στο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας Αθηνά και στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος πτυχίου B.Sc (2015) και M.Sc (2021) στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 2016, συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ILSP) και έχει συμμετάσχει σε πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ και εθνικά έργα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Σχεδιασμό μεταγλωττιστών, Θεωρία Γράφων, Συστήματα Προτάσεων καθώς και Διαδραστική Ψηφιακή Αφήγηση.