'Ανθρωποι

Κυριακή Βασιλάκη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονική Συνεργάτις
Επιστημονική Συνεργάτις
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875407

Η Κυριακή Βασιλάκη είναι γλωσσολόγος νοηματικών γλωσσών και φυσική ομιλήτρια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Γλωσσολογία νοηματικών γλωσσών και υποψήφια διδάκτωρ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα φιλολογίας. Η διδακτορική της διατριβή εστιάζει στην προσωδία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Ως ερευνήτρια του ΙΕΛ/Ε.Κ “Αθηνά” έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που αφορούν την επεξεργασία και κωδικοποίηση δεδομένων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.