'Ανθρωποι

Καθ. Νικόλαος Θεοδοσίου

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Αειφόρου Ανάπτυξης
Ο Νικόλαος Θεοδοσίου γεννήθηκε στην Αμμόχωστο της Κύπρου. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης όπου ολοκλήρωσε και το διδακτορικό του.
Σήμερα είναι καθηγητής στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος και Διευθυντής του εργαστηρίου Τεχνικής και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Τμήματος πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Ασχολείται με θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ενώ συμμετέχει σε εθνικές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
 
Είναι, μεταξύ άλλων, Συντονιστής του Συμβουλίου Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη», μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Association of European Civil Engineering Faculties, πρώην πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης.
Είναι πρόεδρος του δικτύου των Ηνωμένων Εθνών για την Προώθηση Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, UN Sustainable Development Solutions Network Black Sea.