'Ανθρωποι

Λυδία Παπαδάκη

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Αειφόρου Ανάπτυξης

Η Λυδία Παπαδάκη είναι υποψήφια διδάκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Υποτροφία απο την Ακαδημία Αθηνών). Είναι η Manager του UN SDSN Ελλάδος και του Ελληνικού κόμβου για την κλιματική καινοτομία (EIT Climate-KIC Hub Greece). Έχει επίσης εργαστεί ως ερευνήτρια σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ, το UNSDSN Greece, το EIT Climate-KIC Hub Greece και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8), ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Λυδία έχει οργανώσει περισσότερα από 20 συμμετοχικά εργαστήρια και σεμινάρια και έχει προετοιμάσει και παραδώσει διαλέξεις και σεμινάρια που απευθύνονται σε διαφορετικά ακροατήρια, συμπεριλαμβανομένων όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων και του ευρύτερου κοινού. Έλαβε το Μεταπτυχιακό της στα Οικονομικά και την Πολιτική Ενέργειας και Περιβάλλοντος στο University College London (UCL), και το πτυχίο της (Διάκριση) στην Οικονομική θεωρία και πολιτική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ). Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος της είναι τα οικονομικά, τα oικονομικά του περιβάλλοντος, η κυκλική οικονομία, η καινοτομία συστημάτων, η εμπλοκή των ενδιαφερομένων και η αειφόρος ανάπτυξη.