'Ανθρωποι

Δημήτριος Τσιτσίγκος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
+ 30 2106875403

Ο Δημήτρης Τσιτσίγκος είναι μηχανικός λογισμικού στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ε.Κ. “Αθηνά” από το 2012. Έχει πτυχίο στην “Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες” και μεταπτυχιακό στην κατέθυνση ”Υπολογιστικά Συστήματα: Λογισμικό και Υλικό” από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, παράλληλοι αλγόριθμοι και ανωνυμοποίηση δεδομένων.