'Ανθρωποι

Νέλλη Αποστολοπούλου

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
2106875409
 
Υπεύθυνη Τμήματος Συντονισμού και Διοικητικής Μέριμνας
 
Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού (κατεύθυνση: Μηχανικός Παραγωγής), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά)