'Ανθρωποι

Γεώργιος Γιαννόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων
2106875403
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είναι μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου "Αθηνά". Έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το 2006 και τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από το ΕΜΠ το 2013. Από το 2007 έως το 2008 ήταν υπότροφος στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και από το 2008 έως το 2013 ήταν βοηθός έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων. Τα έργα με τα οποία έχει ασχοληθεί αφορούσαν την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης και διαχείρισης ιατρικών, βιολογικών και γλωσσολογικών δεδομένων. Τελευταία εμπλέκεται σε έργα που καταπιάνονται με την ολοκλήρωση και ανάκτηση πληροφορίας σε σημασιολογικά και γεωχωρικά δεδομένα, ενώ τα επιστημονικά ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν επίσης τα εξής πεδία: ανάκτηση πληροφορίας, αναταξινόμηση αποτελεσμάτων, εξατομίκευση/διαφοροποίηση αναζήτησης, σημασιολογικός ιστός, διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων, μηχανική μάθηση, συσταδοποίηση, επεξεργασία φυσικής γλώσσας.