'Ανθρωποι

Δέσποινα Τσιαφάκη

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 25410 78787

H Δρ. Δέσποινα Τσιαφάκη είναι Διευθύντρια Ερευνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά (ΕΚ Αθηνά). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του ΑΠΘ (1997) και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ίδιου τμήματος με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης.

Υπήρξε επιμελήτρια αρχαιοτήτων στο J. Paul Getty Museum (Malibu) και έχει συνεργαστεί με διάφορα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού. Από το 2002 εντάχθηκε ως Ερευνήτρια στο Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά με κύρια αντικείμενα την αρχαιολογία, τον ψηφιακό πολιτισμό και τις αρχαιολογικές επιστήμες. Από το 2018 είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΕΛ. Πήρε μέρος σε διάφορες αρχαιολογικές ανασκαφές και από το 2014 συνδιευθύνει με την καθ. Ε. Μανακίδου, την Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα για αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά, ψηφιακό πολιτισμό και αρχαιολογικές επιστήμες. Έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση αρχαιολογικών εκθέσεων, συνεδρίων και ημερίδων με αντικείμενο τον πολιτισμό. Έχει επιβλέψει διδακτορικές διατριβές και μεταπτυχιακές εργασίες και διδάσκει σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στα ερευνητικά της αντικείμενα. Πρόσφατα ήταν Getty Villa Scholar στο πλαίσιο του Getty Scholars Program 2019/2020.

Το δημοσιευμένο ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει τη συγγραφή και επιμέλεια επιστημονικών τόμων που αφορούν στην αρχαία ελληνική τέχνη και πολιτισμό, ενώ περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες της για την αρχαιολογία, την αρχαιομετρία, την ψηφιακή αρχαιολογία και γενικότερα την πολιτισμική πληροφορική έχουν δημοσιευτεί σε εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς τόμους, περιοδικά και συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην αρχαιολογία, την αρχαιομετρία, την ψηφιακή αρχαιολογία, μουσειολογία και γενικότερα την πολιτισμική πληροφορική με έμφαση σε θέματα τεκμηρίωσης, διαχείρισης, παρουσίασης και αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος με σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες.

Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στο Programme Committee του Cluster 2, Culture, Creativity and Inclusive Society του Horizon Europe (2021-2027) και Εθνικός εκπρόσωπος στο Strategic Working Group (SWG) “Social and Cultural Innovation” του European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI). Είναι μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου (ΤΕΣ) Τουρισμού, Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών και μέλος της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας της πλατφόρμας Καινοτομίας “Πολιτισμός, Τουρισμός, Δημιουργικές Βιομηχανίες ” της ΓΓΕΚ, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας της περιόδου 2021-2027.
Είναι επίσης, αξιολογήτρια και ανεξάρτητη εμπειρογνώμων εθνικών & ευρωπαϊκών έργων και φορέων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά.