'Ανθρωποι

Χριστίνα Φλούδα

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονική Συνεργάτις
Επιστημονική Συνεργάτις
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 25410 78787 (323)

H Φλούδα Χριστίνα γεννήθηκε στην Άρτα. Το Νοέμβριο του 2006 έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών απο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το 2009 απέκτησε απο το ίδιο τμήμα, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής. Aπο τον Νοέμβριο του 2008 συνεργάζεται με το ΙΕΛ/Ε.Κ. «Αθηνά» και έχει απασχοληθεί σε διάφορα ερευνητικά έργα. Οι δραστηριότητές της, μεταξύ άλλων, αφορούν σε εργασίες έρευνας, συγγραφής αναφορών, ανάπτυξης υπολογιστικών και διαδικτυακών συστημάτων και υπηρεσιών, σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού και ανάπτυξη διαπλατφορμικών (cross-platform) συστημάτων.