'Ανθρωποι

Σωκράτης Σοφιανόπουλος

Επιστημονικοί Συνεργάτες
Επιστημονικός Συνεργάτης
Επιστημονικός Συνεργάτης
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875361
  • Δεκέμβριος 2005 – τώρα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα: «Τεχνικές Συσταδοποίησης στη Μηχανική Μετάφραση»
  • Οκτώβριος 2002 – Οκτώβριος 2003: Heriot-Watt University, Edinburgh, United Kingdom, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με θέμα: «Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα και Πληροφοριακά Συστήματα Πολυμέσων». Τίτλος διατριβής: “Adding Stream Republishers To a GRID monitoring environment.”
  • Οκτώβριος 1997 – Ιανουάριος 2002: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πτυχίο Πληροφορικής
  • Μάρτιος 2005 – Τώρα: Iνστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Τμήμα Μηχανικής Μετάφρασης, Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος μηχανικής μετάφρασης στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος IST: “METIS II: Statistical Machine Translation using Monolingual Corpora: from Concept to Implementation”
  • Αύγουστος 2003 – Φεβρουάριος 2004: Εκπαιδευτικός Όμιλος interlingua, 280 ώρες διδασκαλίας σε εξειδικευμένα θέματα πληροφορικής (Java, HTML, βάσεις δεδομένων, Visual Basic), Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος: «Στελέχη ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών με εξειδίκευση σε Visual Basic 6.0 και SQL Server 2000»
  • Οκτώβριος 2001 – Σεπτέμβριος 2002: Ερευνητικό Κέντρο Ιατρικής Πληροφορικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Medlab – IBRI), Ανάπτυξη Distant Learning Editor σε Delphi και δημιουργία συστήματος βοήθειας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη User Interface και βάσης δεδομένων για το project US-Bone (IST-2000-26350). Σχεδιασμός και ανάπτυξη User Web Interface για το project H-Life (IST-2000-26353)
  • Ιούνιος 2000 – Σεπτέμβριος 2000: Systema Informatics, Σχεδιασμός και πλήρης υλοποίηση συστήματος τηλεκπαίδευσης εταιρίας Linguaphone. (ASP, SQL Server)