'Ανθρωποι

Στέλλα Μαρκαντωνάτου

Ερευνητές
Διευθύντρια Ερευνών
Διευθύντρια Ερευνών
Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου
+30 210 6875452

Η Δρ. Στέλλα Μαρκαντωνάτου κατέχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (ΕΜΠ 1983), πτυχίο Φιλολόγου με ειδίκευση στην Γλωσσολογία (ΕΚΠΑ 1988) και διδακτορικό τίτλο στην Γλωσσολογία (University of Essex 1992). Είναι Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/ΕΚ ΑΘΗΝΑ. Έχει εργαστεί σε 20 έργα έρευνας και ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα, με ρόλο συντονιστή σε 8 και επιστημονικού υπευθύνου για τον φορέα της στα υπόλοιπα. Αναπτύσσει την δικτυακή βάση λεξικογραφικών δεδομένων για τις πολυλεκτικές εκφράσεις της Ελληνικής IDION (http://idion.ilsp.gr/data).

Έχει δημοσιεύσει περίπου 90 εργασίες σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και περιοδικά και έχει επιμεληθεί 5 τόμους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διδάξει θέματα σχετικά με την Επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και την Ελλάδα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι μέλος της TE21/ΤΕΕ - Τεχνική Επιτροπή "Ορολογία – Γλωσσικοί πόροι" και της ΕΔΕ του μεταπτυχιακού προγράμματος «Γλωσσική Τεχνολογία» (συνδιοργάνωση ΕΚΠΑ και Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ). Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ και της SIGLEX Standing Committee for Multiword Expressions. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μελέτη και λεξικογραφική καταγραφή των πολυλεκτικών εκφράσεων για χρήση από τον άνθρωπο και τον υπολογιστή, την μοντελοποίηση γνώσης με οντολογίες και την ανάπτυξη πόρων για λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες και την Ελληνική.